Latest Tweets:

*2
me & Jin at 30w pregnant :D #pregnant #happiness #to_be_a_mom

me & Jin at 30w pregnant :D #pregnant #happiness #to_be_a_mom

so near to Tet, Vietnamese square cake (banh chung) made by our little cute boy at his school #Tet #traditional_food #cake #hanoi #vietnam #family

so near to Tet, Vietnamese square cake (banh chung) made by our little cute boy at his school #Tet #traditional_food #cake #hanoi #vietnam #family

*1
ready for every type of report #annual_report #year_end #hanoi #vietnam  (at SeABank Head Office)

ready for every type of report #annual_report #year_end #hanoi #vietnam (at SeABank Head Office)

catch this moment in the afternoon of the day year-end, an old foreign couple walking along street, so warm and happy in heart #FotoRus #year_end #love #happiness #hanoi #vietnam

catch this moment in the afternoon of the day year-end, an old foreign couple walking along street, so warm and happy in heart #FotoRus #year_end #love #happiness #hanoi #vietnam

hẹn hò bên gốc bàng lá đỏ…. #winter #hanoi #vietnam  (at Bún cá/Miến lươn 38 Quang Trung)

hẹn hò bên gốc bàng lá đỏ…. #winter #hanoi #vietnam (at Bún cá/Miến lươn 38 Quang Trung)

hqua uống gần 1kg cà chua, hnay thì gần 1kg bí đao, sướng phè #fruitjuice #homemade #be_a_girl #hanoi #vietnam

hqua uống gần 1kg cà chua, hnay thì gần 1kg bí đao, sướng phè #fruitjuice #homemade #be_a_girl #hanoi #vietnam

merry x-mas 2013 #kids #xmas #love #hanoi #vietnam  (at Mầm non B Hà Nội)

merry x-mas 2013 #kids #xmas #love #hanoi #vietnam (at Mầm non B Hà Nội)

cả nhà oánh hết veo 4 đĩa đầy ụ, mùa đông thật thích quá đi mà ;)) #steam_rolled_rice #homemade #be_a_girl #traditional_food #hanoi #vietnam (at Biệt khu Bùi gia)

cả nhà oánh hết veo 4 đĩa đầy ụ, mùa đông thật thích quá đi mà ;)) #steam_rolled_rice #homemade #be_a_girl #traditional_food #hanoi #vietnam (at Biệt khu Bùi gia)

cả nhà oánh hết veo 4 đĩa, mùa đông thật thích quá đi mà #family #be_a_girl #seam_rolled_rice #traditionalfood #hanoi #vietnam  (at Biệt khu Bùi gia)

cả nhà oánh hết veo 4 đĩa, mùa đông thật thích quá đi mà #family #be_a_girl #seam_rolled_rice #traditionalfood #hanoi #vietnam (at Biệt khu Bùi gia)

"Bond đẹp trai, mẹ yêu Bond nhì" - "Mẹ xinh gái, Bond yêu mẹ nhất" 😍 #FotoRus #love #family #hanoi #vietnam  (at Capricciosa Pasta & Pizza)

"Bond đẹp trai, mẹ yêu Bond nhì" - "Mẹ xinh gái, Bond yêu mẹ nhất" 😍 #FotoRus #love #family #hanoi #vietnam (at Capricciosa Pasta & Pizza)